Kongen trosser legens råd

Kong Harald trapper ikke nevneverdig ned på tempoet selv om legen mener at han bør gjøre det.