Hogst i norsk urskog mulig grunnet sommel

Skogeiere kan fra fredag av hogge i 46 verneverdige skogområder med loven i hånd. På to år har ikke regjeringen rukket å verne områdene.