- Truet i fengselet

Nokas-tiltalte Lars-Erik Andersen (30) antydet at bare Dan Pettersen er dømt for mer enn han har gjort. Det fikk han svi for.