Vidare i lyntogsfart

Omdiskutert prioritering av Trondheim framfor Bergen, og NSB si bøn om time-out, fører neppe til fartsreduksjon i utgreiinga om høgfartsbane.