- Ulovlig slankemiddel

Politiet mistenker at det foregår ulovlig omsetning av det dødelige stoffet dinitrofenol i Norge.