Kongen frasier seg retten til bruk av Kongsgården

Etter eget ønske frasier kong Harald seg bruksretten til gårdsbruket på Bygdø kongsgård.