Fare for landsomfattende ferjestreik

Ferjer, hurtigbåter og godsbåter i 34 ferjesamband i elleve fylker kan bli rammet av streik lørdag morgen. Maskinistene og sjøoffiserene har samlet seg rundt felles krav.