Vil skjerpe tilsynet

Bergen kommune har ansatt en person som utelukkende skal jobbe med barns sikkerhet.