UD møtte Hamas-topp

– Vi vet det vil ta litt tid for Hamas å endre karakter, men så langt har ikke organisasjonen levd opp til de forventninger som er skapt, sier underdirektør Kåre Eltervåg i Utenriksdepartementet etter et møte med den palestinske flyktningministeren lørdag.