Venstremannen som kom inn fra høyre

Olaf Thommessen minner like mye om en typisk Venstre-mann som Gro Harlem Brundtland minner om en typisk arbeiderkvinne. Så kommer de begge fra Bygdøy, den kongelige halvøyen helt vest i Oslo.