- Barn må lære pengevett

Bare til landets seksåringer handler vi sekker og pennaler for nærmere 80 millioner kroner ved skolestart. - Lær barna pengevett, oppfordrer ekspertene.