Skuffet over løftebrudd

Velferdsalliansen er skuffet over at regjeringen nå går bort fra sitt løfte om å avskaffe fattigdom innen valget i 2009.