Reformen dekker bare halve pensjonsregningen

Den foreslåtte pensjonsreformen vil bare dekke halvparten av de økte pensjonskostnadene som skyller innover oss med eldrebølgen. Resten må dekkes inn etter hvert.