Erstatning til nordmenn i japansk fangenskap

Regjeringen går inn for at nordmenn som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig skal få 100.000 kroner i erstatning for de lidelser de ble påført under fangenskapet.