Dårlig kontroll med rusomsorgen

1,9 milliarder kroner går årlig til rusmiddelomsorg i Norge, men kontrollen med hva pengene går til er mangelfull. I 1999 var det bare ett av fylkesmannskontorene som førte tilstrekkelig tilsyn.