Victor Norman bråstoppar

Administrasjonsminister Victor Norman stoppa i går planane om å nedlegge den elektroniske postjournalen for sentraladministrasjonen som pressa har hatt tilgang til i ei årrekke.