Slaktar Dørum-forslag

Riksadvokaten, Advokatforeningen, Dommerforeningen og ei rad andre instansar slaktar framlegget frå justisminister Odd Einar Dørum til nye antiterror-lover.