Søsteren deltok ikke i arvestriden

Per Orderud møtte sin søster, Anne Orderud Paust, på en kafe der de prøvde å få til en enighet rundt eiendomsstriden på gården.