Piggdekkforbud bidro til beste Oslo-luft på 30 år

Støvnivået i Oslo denne vinteren har vært det laveste på 30 år. Avgiften på piggdekk er en av de viktigste årsakene.