Perifer kjennskap til ofrene og gården

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) har ikke vært i kårboligen på Orderud før drapene skjedde.