«Har gjort det vi kan»

Nordsjølandene er blitt enige om å sette i verk radikale tiltak for å hindre totalkollaps i viktige fiskebestander. I hvert fall på papiret.