Kriminalomsorgen ber Dørum om flere celler

Seks fengselssjefer har bedt justisminister Odd Einar Dørum (V) om å utvide fengslene i Norge. Prisen kan komme opp i en halv milliard kroner.