Vokser opp med «feil» far

Så mange som ett av 20 barn i Norge vokser opp med «feil» far - som ikke er deres biologiske far. Ofte er heller ikke faren klar over dette.