Det meste av Viksveen-beslaget utlevert

Det aller meste av disketter og papirer som ble beslaglagt i leiligheten til den spionsiktede journalisten Stein Viksveen, er nå levert tilbake.