Metanolforgiftning kan være dødelig

Metanolforgiftning kan føre til blindhet og ha dødelig utgang dersom behandling ikke settes i gang i løpet av 15-20 timer etter at inntak av metanol er skjedd.