Riksvei 7 kan bli stengt

Flertallet i samferdselskomiteen mener man kan vurdere å stenge riksvei 7 over Hardangervidda om det blir problemer for reinen i området.