Krigsbarna får ikke gå til sak

Krigsbarna får ikke føre sin erstatningssak mot staten for retten.