Kirkemøtet ber om ny stat/kirkeutredning

Kirkemøtet sa sent fredag kveld ja til at regjeringen oppretter en ny offentlig stat/kirkekommisjon. Men nye reformer er viktigere for Kirken enn en rask skilsmisse med staten.