19-åring inn i Kirkerådet

19-årige Johanne Grønning Mikalsen fra Sør-Hålogaland bispedømme er valgt inn som den yngste noensinne i Kirkerådet.