Klagenemnd forbyr kristne lærebøker

Oslo (NTB): Klagenemnda for likestilling er kommet til at lærebøker som er i bruk ved ti kristne privatskoler er i strid med likestillingsloven.