Over 500 skoleplasser legges ned

Over 500 skoleplasser innen idrett og kultur legges ned ved ni videregående skoler fra i høst.