Nagler Kristiansen til drapene

Aktor i Baneheiasaken, førstestatsadvokat Edward Dahl naglet Viggo Kristiansen til åstedet, voldtektene og drapene under sin prosedyre i Agder lagmannsrett.