• SIKKERHETSNETT: – En uavhengig kvalitetsvurdering vil være et sikkerhetsnett både for de sakkyndige, for foreldre og barn og for domstolene når beslutninger i foreldretvistsaker tas, sier Katrin Koch. FOTO: Tone Georgsen, Aftenposten

Vil sjekke sakkyndiges arbeid i saker om barnefordeling i retten

Hvert år bringes 2600 saker inn for tingretten fordi foreldre ikke blir enige om hvem som skal ha hovedomsorgen for barn og hvordan sam­været skal være.