Avviser manglende innovasjon

Forskningsinnsatsen i de store bedriftene går ned, mens den øker i de små, sier avdelingsdirektør Ragnhild Rønneberg i Norges forskningsråd