Redningsaksjon i Vaksdal

To menn satt fast i fjellet ved Herfindal i Vaksdal og måtte ha hjelp fra Røde Kors for å komme seg ned igjen.