Fire skadd i trafikkulykke i Vestfold

Fire ungdommer ble skadd i en trafikkulykke i Håsken i Andebu kommune i Vestfold fredag kveld.