Politikken viktigere enn politikerne

Partienes standpunkt i bestemte saker betyr mer for folks partivalg enn politikerne som fronter dem, viser en ny undersøkelse.