Har avdekket 1100 overgrep

De 10 siste årene er det avdekket ca. 1100 seksuelle overgrep i kristne miljøer i Norge, hevdes det i en rapport til Kirkemøtet.