Rekordimport av kraft

2004 blir et rekordår for import av elektrisk kraft.