Kirken skal satse på dugnad og gaver

Dugnadsinnsats og frivillige pengegaver blir nødvendig for å få orden på Den norske kirkes økonomi i fremtiden.