Notar kan ha brutt god meklerskikk

Notar kan ha brutt god meklerskikk da eiendomsmekleren ikke sjekket om det var odel på gården som Siren Hagen kjøpte på Radøy.