- Barn blir slått uten at barnevernet får vite det