Uvisst for «Frankenstein-direktivet»

Også internt i EU er tjenestedirektivet omstridt. Hvilken skjebne det til slutt vil få, er uvisst.