Mor til Mehmet mistet ufødt barn

Moren til Mehmet Yildiz har mistet det ufødte barnet som skulle redde livet til den alvorlig syke sønnen.