Dødt løp dagen før valget

Partimålingene strides innbyrdes om hvem som får flertall i Stortinget etter valget.