- Pyramidespill en pest for Bygde-Norge

Bygdefolk lar seg oftere lure til å bli med på pyramidespill enn byfolk. Samtidig er de sosiale skadevirkningene av pyramidespill størst på bygda, mener forsker.