- Toska har personlighetsforstyrrelse

Rettspsykiaterne mener David Toska alt i alt fyller kriteriene for diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.