Vil kartlegge telefonselgeres bruk av lydopptak

Telefonselgere tar i økende grad opp samtaler med kundene sine uten å informere om det på forhånd.