Stor utbygging i strandsonen

Det bygges som aldri før i strandsonen. I 2005 ble 72 prosent av søknadene om bygging i strandsonen innvilget.