Militært helikopter stoggar konkurranse

Kjøp av helikopteret NH-90 gir Forsvaret nesten fullt monopol på redningshelikoptertenesta i 30 år framover.